Köp 41 Handskrifter på CD

Din beställning kommer att sändas per post och betalning erläggs mot faktura.

Fyll i Formuläret

Observera att denna version bara fungerar på PC

st av 41 handskrifter för PC á 199 kr
Härmed godkänner jag att Monoclick Solutions som driver handskrifter.se sparar och hanterar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR. Mina personuppgifter sparas ett år efter registreringen. Sedan raderas informationen. Uppgifterna hanteras i portalen avtal och enligt tillämpliga regelverk. Att skydda fysiska personers personuppgifter är mycket viktigt för Monoclick Solutions. Företaget säkerställer därför att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga regelverk och standarder för informationssäkerhet. Detta innebär bland annat att dina personuppgifter är skyddade mot obehörig åtkomst, ändring och förstöring. Eftersom Monoclick Solutions är personuppgiftsansvarig är Monoclick Solutions även ansvarig för att all behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämpliga regler. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter i denna portal, kontakta Sven Ängermark sven@monoclick.se på Monoclick Solutions.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14