Kontakt

Adress:
Fridhemsgatan 11A
414 73 Göteborg
info@handskrifter.se

Projektets hemsida www.handskrifter.se
 

Vi som har gjort programmet

Arbetet har genomförts efter en idé av
Per Clemensson och Sven Ängermark.

- Programmering, grafisk form och pedagogik: Sven Ängermark, Monoclick Solutions
- Urval av texter och renskrift: Per Clemensson
- Kontrolläsning och bollplank: Wilhelm Ängermark

Sven Ängermark, (Bachelor of fine arts). Formgivare, programmerare och fotograf på Monoclick Solutions i Göteborg. http://monoclick.se

Per Clemensson (fil. kand) är f d 1. arkivarie och expert vid Landsarkivet i Göteborg. Han har varit anställd vid landsarkivet under tiden 1959-2001.

Wilhelm Ängermark (fil. kand) f d antikvarie Han har varit anställd vid Länsmuseet i Vänersborg under tiden 1963-1990.

Vi tackar Landsarkivet i Göteborg som välvilligt ställt dokumenten till förfogande, Carl Szabad, Sveriges Släktforskarförbund/Stockholm, fil dr Hugo Karlsson i Göteborg och arkivarie Thomas Selling i Göteborg som med stort tålamod medverkat vid tolkning av dokumenten.

Ett särskilt tack riktas till arkivrådet Robert Swedlunds son konteramiral Sten Swedlund, som låtit oss att åter publicera del av Svenska Skriftprov utgivna av R Swedlund och O Svenonius, Uppsala 1948.

Sven Ängermark / Per Clemensson, Aug 2005

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14